RANGE EXTENDER GAIN
WE BUY AND SELL FC9678NM12  FC9580L3F5

RANGE EXTENDER GAIN (REG) -ED97732-21

ED97732-21 G8 THROUGH G11

VAR.

J98625G­1, H­1, OR J­1 BAY (P25) (26 GA.)

ED97732-21 G12 THROUGH G15

VAR.

J98625G­1, H­1, OR J­1 BAY (P25/26)(26 GA.)

ED97732-21 G16 THROUGH G21

VAR.

J98625G­1, H­1, OR J­1 BAY (3 EACH ­P25/26)(26 GA.)

ED97732-21 G1

VAR.

CONNECTIONS FOR 1 SHELF (26 GA.)

ED97732-21 G2

VAR.

CONNECTIONS FOR 3 SHELVES (26 GA.)

ED97732-21 G3

VAR.

CONNECTIONS FOR 5 SHELVES (26 GA.)

ED97732-21 G4

VAR.

CONNECTIONS FOR 6 SHELVES (26 GA.)